Monday, 21 December 2015

Lampiran A - Borang Mengemas Kini Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Mulai 2016


Kaedah Untuk Menaip Terus Dalam Borang:-
1) Download borang ini ke dalam laptop/pc
2) Letakkan ‘cursor’ di akhir perkataan yang perlu dipadamkan, kemudian tekan kekunci ‘backspace’ (untuk mengelakan garisan terpadam).
3) Untuk ruangan STATUS PERKAHWINAN, BILANGAN ANAK dan JUMLAH TANGGUNGAN, sila klik pada kotak yang disediakan untuk edit, ATAU ‘drag’ kotak tersebut ke ruangan kotak lain yang perlu ditandakan.
4) Untuk mewujudkan kotak tambahan, boleh ‘copy’ textbox sedia ada dan ‘paste’ ke kotak yang dikehendaki.
5) Akhir sekali, taipkan nama penuh di dalam ruangan terakhir, print, tandatangan dan boleh serahkan borang kepada pegawai yang bertanggung jawab.

Download Borang di sini :Lampiran A - Borang Mengemas Kini Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Mulai 2016

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...