Raihan Jalaludin's Blog: ICT

Latest

Showing posts with label ICT. Show all posts
Showing posts with label ICT. Show all posts

Friday, 10 April 2020

Melukis Dengan Google Sheets

Wednesday, 8 April 2020

Panduan Lengkap Google Meet

Thursday, 2 April 2020

Sunday, 29 March 2020

Panduan Lengkap Untuk Murid Menggunakan Google Classroom
Panduan Lengkap Untuk Guru Menggunakan Google Classroom

Saturday, 28 March 2020

Haiwan 3D Google

Thursday, 26 March 2020

Modul Google Classroom Portal Digital KPM