Raihan Jalaludin's Blog: PdPC

Latest

Showing posts with label PdPC. Show all posts
Showing posts with label PdPC. Show all posts

Thursday, 8 July 2021

Membina Kuiz Google Forms Untuk Pembelajaran Terbeza

Wednesday, 23 June 2021

Template Sijil PdPR Comel

Monday, 17 May 2021

Bahan PdPR Pendidikan Agama Islam Tahun 1-6

Monday, 29 March 2021

Modul Bertemakan Online Games & Kartun

Saturday, 13 February 2021

Contoh Aktiviti PdP Atas Talian Bagi Tempoh 30 Minit

Friday, 25 December 2020

Kelebihan dan Kekurangan Flipped Classroom

Thursday, 29 October 2020

Template Lembaran Aktiviti Kreatif Untuk Semua Subjek