Raihan Jalaludin's Blog: PdPC

Latest

Showing posts with label PdPC. Show all posts
Showing posts with label PdPC. Show all posts

Tuesday, 13 October 2020

Aktiviti PdP Menggunakan Dadu

Sunday, 4 October 2020

Aktiviti Flipped Classroom di Rumah VS di Sekolah

Saturday, 3 October 2020

Aktiviti Word Go Round

Wednesday, 16 September 2020

Apa itu Flipped Classroom?

Monday, 14 September 2020

Cara Mudah Menyemak Latihan Murid

Monday, 17 August 2020

English Year 1 - Pet Show